Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja na wszystkie kierunki zespołu szkół

 • termin składania dokumentów do 10 sierpnia każdego roku.

 • wymagane dokumenty:

- życiorys,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- wyciąg z aktu urodzenia lub wypis z dowodu osobistego,

- orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu,

- aktualne wyniki badań lekarskich (RTG klatki piersiowej,  
WR, badania na nosicielstwo),

- trzy fotografie.

 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbywa się rokrocznie w trzeciej dekadzie sierpnia.

 • o terminie rozmów kwalifikacyjnych zawiadamiamy po otrzymaniu
  kompletu dokumentów

 

Brak opisu obrazka
Wersja XML